Saisiko olla paik­ka­tie­to­pal­ve­luita?

Dimenteq auttaa — kehi­tämme yhdessä liike­toi­min­taasi paik­ka­tiedon avulla.

Ketterä paik­ka­tiedon ammat­ti­lainen

Dimenteq Oy on tieto­tek­niikan palve­lu­yritys, joka osaa paik­ka­tiedon, tieto­jär­jes­telmät ja niihin liit­tyvän konsul­toinnin. Into­hi­momme on paik­ka­tieto ja erityi­sesti sen hyödyn­tä­minen liike­toi­minnan ja palve­luiden kehit­tä­mi­sessä.
Tieto­jär­jes­telmät ja palvelut raken­namme kette­rästi tiiviissä yhteis­työssä kans­sanne. Olemme hyviä tieto­jär­jes­telmän raken­ta­misen kaikissa vaiheissa esisel­vi­tyk­sistä käyt­töön­ot­toon ja jatku­vaan palve­luun.
Ota yhteyttä, kun tarvitset paik­ka­tieto-osaa­mista. Autamme mielel­lämme.

Palve­lumme

Tapah­tumat

5. loka­kuuta 2016

Harava-käyt­tä­jä­päivä
Juicen kirjasto, Tampere

Ilmoit­taudu mukaan täältä.

 
7. loka­kuuta 2016

Tunne sijain­tisi, tunne asiak­kaasi –aamiais­se­mi­naari
Loca­tion Busi­ness Forum#2
Helsinki

Lisä­tie­toja ja ilmoit­tau­tu­minen täällä.

 
8.-9. marras­kuuta 2016

Paik­ka­tie­to­mark­kinat
Messu­keskus, Kokous­tamo, Helsinki 

Twitter

Face­book

Kiin­nos­taako paik­ka­tieto opetuk­sessa ja käyt­tä­jä­läh­töi­sessä kaupun­ki­suun­nit­te­lussa? Terve­tuloa Dimen­teqin Harava-palvelun käyt­tä­jä­päi­vään ensi viikolla 5.10.2016 Tampe­reelle! Kutsu kollegat ja kave­ritkin! See MoreSee Less

Harava-käyt­tä­jä­päivä

lokakuu 5, 2016, 9:00am — lokakuu 5, 2016, 2:00pm

Kiin­nos­taako käyt­tä­jä­läh­töinen kaupun­ki­suun­nit­telu tai paik­ka­tiedon hyödyn­tä­minen opetuk­sessa? Miltä näyttää tule­vai­suuden kunta digi­ta­li­soi­tu­misen myötä? Terve­tuloa kuule­maan paik­katie…

View on Face­book

Terveisiä SaloEx­posta! Vielä ehtii moik­kaa­maan meitä! See MoreSee Less

View on Face­book
Olemme teitä LIKI: luotet­tava, inno­va­tii­vinen, ketterä ja iloinen.
Dimenteq_luotettavakumppani_100px_60px
Dimenteq_FLIC_100px_60px
Dimenteq_codefromfinland_100px_60px
Dimenteq_kapak_100px_60px
Dimenteq_itewiki_60px_100px